- Letselschade claimen -

Heeft us letselschade opgelopen? Test op hoeveel letselschadevergoeding u recht heeft
header letselschade claimen
Smartengeld

Smartengeld

Naast de direct schadevergoeding door arbeidsongeschiktheid en het verliezen van verdiencapaciteit/ inkomsten kan het slachtoffer ook nog te maken krijgen met emotionele schade zoals pijn en psychische klachten en denk aan de gederfde levensvreugde. Dit laatste heet smartengeld.

Smartengeld kunt u net zoals de materiële schade claimen op de schuldige tegenpartij. Je moet natuurlijk wel de aansprakelijkheid aan kunnen tonen. Verder is belangrijk of de tegenpartij verzekerd is voor deze schadeclaim of dat u het rechtstreeks op zijn privé vermogen moet verhalen. In sommige gevallen kunt u voor mishandeling ook terecht bij het Schadefonds geweldsmisdrijven.

De schade wordt vaak pas echt afgewikkeld als de letselschade genezen is of als er een eindstadium bereikt is Er kunnen wel voorschotten gedaan worden in afwachting van de definitieve toekenning. Uitgebreide informatie over smartengeld vindt u op SmartengeldBerekenen.nl

doe de letselschadetest

Keywords: smartengeld, schadevergoeding letselschade, emotionele schade

Over ons
letselschadeclaimen.nl
Landelijk onafhankelijk instituut om gratis letselschade te verhalen
kantoor

LetselschadeClaimen heeft een beoordeling van 8,9